VALSTYBINIO PATOLOGIJOS CENTRO PAP testų atsakymai
pagal Bethesda kategorijas, proc.

PAP testų atsakymai (tyrimų skaičius ir procentas)
Ats metai Bethesda kategorijos
AGC AGUS AIS ASC-H ASC-US AdenoCa EPM HSIL Kiti LSIL Netinkamas Nėra IPPN SCC SIL Total
2006
0.02
0.13
0.01
0.62
3.49
0.06
0.00
1.59
0.01
1.26
0.00
92.66
0.16
0.01
 
2007
0.01
0.04
0.00
0.69
2.85
0.02
0.00
1.33
0.00
0.96
3.19
90.78
0.11
0.00
 
2008
0.02
0.04
0.00
0.57
2.60
0.02
0.02
1.28
0.01
0.87
3.79
90.70
0.07
0.00
 
2009
0.01
0.05
0.00
0.55
2.95
0.02
0.03
1.25
0.01
0.94
6.23
87.89
0.07
0.00
 
2010
0.02
0.05
0.00
0.52
3.89
0.02
0.01
1.34
0.00
1.08
6.38
86.59
0.08
0.00
 
2011
0.02
0.07
0.01
0.50
2.56
0.04
0.03
1.31
0.01
1.13
4.96
89.31
0.06
0.00
 
2012
0.01
0.06
0.01
0.72
2.53
0.02
0.01
1.35
0.00
1.29
5.22
88.73
0.05
0.00
 
2013
0.01
0.03
0.01
0.76
2.61
0.00
0.02
1.11
0.00
1.28
3.25
90.89
0.02
0.00
 
2014
0.01
0.05
0.01
0.69
3.04
0.02
0.01
1.14
0.01
1.35
2.15
91.50
0.03
0.00
 
2015
0.00
0.03
0.01
0.40
2.94
0.01
0.00
1.11
0.00
1.72
2.05
91.69
0.03
0.00
 
2016
0.00
0.04
0.00
0.73
4.14
0.01
0.01
1.09
0.01
1.91
3.20
88.82
0.04
0.00
 
2017
0.05
0.03
0.01
0.68
4.83
0.02
0.02
0.96
0.00
1.84
3.12
88.41
0.04
0.00
 
2018
0.06
0.00
0.00
0.55
4.62
0.01
0.01
0.53
0.00
1.97
3.70
88.52
0.01
0.00
 
Total
96
283
30
3781
19585
111
91
7339
35
8050
23486
547824
335
1
611047

Ataskaita sudaryta 2018-02-21