Atviros prieigos centras

Skaitmeninės ir molekulinės patologijos laboratorija (SMPL) yra vienas iš „Santaros“ slėnio Atviros prieigos centrų. Įkurta 2010 metais, SMPL plėtoja inovatyvias biologinių audinių morfomolekulinių tyrimų metodologijas, paremtas skaitmenine mikroskopinio vaizdo analize ir leidžiančias išsamiai įvertinti  biožymenų raišką audiniuose. Kartu su Lietuvos ir užsienio partneriais, Centro specialistai sukūrė originalias tyrimų metodologijas ir pasiūlė išsamiosios imunohistochemijos koncepciją.

Centro specialistai dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose projektuose, bendradarbiauja su Europos universitetais, ligoninėmis ir verslo kompanijomis, lyderiaujančiomis skaitmeninės patologijos srityje. VPC ir SMPL technologijos naudojamos teikiant kompleksines mokslo paslaugas, Lietuvos ir užsienio mokslo institucijoms, verslo įmonėms, doktorantams.