Autopsijos

Centre atliekamos patologinės anatomijos autopsijos – tai pomirtinis mirusio ligonio tyrimas, atliekamas siekiant nustatyti mirties priežastis, ligos pobūdį ir jos komplikacijas. Autopsijų kasmet ženkliai mažėja. Per 30 metų Centre atliekamų pomirtinių patologijos tyrimų skaičius sumažėjo nuo 1255 tyrimų 1984 m. iki 100 tyrimų 2014 m. Centre atliekamos tik asmens sveikatos priežiūros įstaigose mirusių ligonių autopsijos, asmens sveikatos priežiūros įstaigų užsakymu. Pomirtinio tyrimo skyrimo sąlygas ir tvarką reglamentuoja Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas ir kiti susiję teisės aktai.

Mirusiesiems, kuriems reikia atlikti autopsiją, jei jie nebuvo tirti dėl COVID-19, pirmiausia atliekamas COVID-19 tyrimas. Autopsija gali būti atliekama tik gavus neigiamą testo atsakymą.
 

Atmintinė medicinos personalui ir mirusio ligonio artimiesiems.