Doc. dr. Edvardas Žurauskas

Gydytojas patologas konsultantas

 El. paštas: Edvardas.Zurauskas@vpc.lt

Tel. 85 247 73 54

Interesų sritys:
Širdies patologija, plaučių patologija.                                                                                                                                                                                                  

2010 m. Vilniaus universitetas, Daktaro laipsnis.
1992 m. Vilniaus universitetas, Gydytojo higienisto kvalifikacija
1996 m.  National Hospital , Oslo, Norvegija.
http://www.researchgate.net/profile/Edvardas_Zurauskas

1. Liposomal amphotericin B and surgery as successful therapy for pulmonary Lichtheimia corymbifera zygomycosis in a pediatric patient with acute promyelocytic leukemia on antifungal prophylaxis with posaconazole. Grazina Kleinotiene • Gintas Posiunas • Juozas Raistenskis • Edvardas Zurauskas •Sigita Stankeviciene • Valentina Daugelaviciene • Maciej Machaczka. Med Oncol (2013) 30:433 DOI 10.1007/s12032-012-0433-3
2. Distribution of polyethylene glycol coated quantum dots in mice skin. Vytautas Kulvietis Edvardas Zurauskas and Ricardas Rotomskis. 2013 John Wiley & Sons A/S Experimental Dermatology, 2013, 22, 141–159
3. Microscopic evidence of placenta as a natural barrier for a photosensitizer. J. Lapienis, V. Žalgevičienė, S. Bagdonas, E. Zakarevičius, E. Žurauskas, J. Didžiapetrienė, R. Rotomskis. ISSN 1392-2130. Veterinarija ir zootechnika. T.60 (82). 2012.
4. High resolution imaging of the human cardiac conduction system using reflectance confocal microscopy. J. Venius, E. Žurauskas, R. Rotomskis. Tohoku J. Exp.Med., 2013, 229, 67-73. 
5. Širdies patologijos biopsinio, operacinio ir autopsinio tyrimo atlikimo tvarka: mokomoji priemonė / Algimantas Jasulaitis, Edvardas Žurauskas; Vilniaus universitetas; [recenzavo:Dalia Vaitkienė, Rimantas Karalius]. - Vilnius: Vilniaus universitetas, 2011. - 59, [1] p. : iliustr. - Bibliogr.: p. 58-59 (14 pavad.). - ISBN 978-9955-634-69-0
6. Jonas Venius, Saulius Bagdonas, Edvardas  Zurauskas, Ricardas Rotomskis. Visualization of human heart conduction system by means of fluorescence spectroscopy. Journal of Biomedical Optics 16, 1070010 (2011).
7. V. Kulvietis, E. Zurauskas, R. Rotomskis. Investigation of quantum dots distributinio pathways in mice. 4 th European Conference for Clinical Nanomedicine. May 23-25, 2011 – Congress Center Basel, Basel, Switzerland.
8. Edvardas Danila, Rolandas Zablockis, Jolita Norkūnienė, Edvardas Žurauskas. Organizing pneumonia: Manifestation Peculiarities, Causes, and Outcomes. Cent. Eur. J. Med. • 6(3) • 2011 • 356-362. DOI: 10.2478/s11536-011-0025-1
9. Glaveckaite S, Rucinskas K, Celutkiene J, Maneikiene V, Zakarkaite D, Aidietiene S, Valeviciene N, Mataciunas M, Zurauskas E, Serpytis P, Laucevicius A. Heart transplantation in an adult patient with isolated noncompaction of the left ventricular myocardium. Medicina (Kaunas). 2010;46(3):193-9. PMID: 20516759
10. Edvardas Žurauskas, Algimantas Jasulaitis. Žmogaus širdies laidžiosios sistemos patologija. Medicinos teorija ir praktika. ISSN 1392-1312. 2010. T. 16 (Nr. 2) 147–151 p.
11. Edvardas Danila, Jolita Norkūnienė, Remigijus Nargėla, Edvardas Žurauskas, Bronislovas Šatkauskas, Regina Aleksonienė. Manifestation peculiarities of idiopathic chronic eosinophilic pneumonia. Cent. Eur. J. Med. DOI:10.2478/s11536-009-0082-x  5(1) 2010 75-82.
12. Zalgeviciene V., Bagdonas S., Zurauskas E., Grazeliene G., Bulotiene D., Lapienis J., Didziapetriene J., Rotomskis R. Fluorescence visualization of placenta barrier.Baltic Morphology 2009. August 27-28. Kaunas. Lithuania.
13. E. Danila, V. Šileikienė, R. Nargėla, E. Žurauskas. Different course of silicosis in four brothers of one family. International Journal of Occupational Medicine and Enviromental Health 2009;22(1):1-7 DOI 10.2478/v10001-09-0004-9.
14. D. Matuzevičius, E. Žurauskas, R. Navakauskienė, D. Navakauskas. Improved proteomic characterization of  human myocardium and heart conduction system by computational methods. Biologija. 2008. Vol.54.No.4. P. 283-289. DOI:10.2478/v10054-008-0058-9. Lietuvos mokslų akademija. 2008.
15. Fluorescencinis vaizdinimas biomedicinoje: mokomoji knyga/Vilniaus universiteto Onkologijos institutas. R. Rotomskis, E. Žurauskas, E. Žurauskienė, S. Bagdonas, V. Žalgevičienė. p.222. Vilnius 2008.  ISBN 978-99862765-52-12.
16. E. Danila, E. Žurauskas. Diagnostic value of epithelioid cell granulomas in bronchoscopic biopsies. Internal Medicine 47:2121-2126, 2008).
17. R. Malickaitė, L. Jurgauskienė, S. Simanavičienė, A. Stanevičienė, K. Ručinskas, E. Žurauskas. Periferinio kraujo T limfocitų potipių kitimas pirmus tris mėnesius po širdies transplantacijos. Laboratorinė medicina. 2008,t.10, Nr.3(39),p.146-150.
18. Danila E., Žurauskas E., Loskutovienė G., Zablockis R., Nargėla R., Biržietytė V., Valentinavičienė G. Significance of bronchoscopic lung biopsy in clinical practice. Advances in Medical Science. Vol.53(1). pp 11-16. DOI: 10.2478/v10039-008-0011-2. Medical University of Bialostok, Poland.
19. S. Bagdonas, E. Zurauskas, G. Streckyte, R. Rotomskis. Spectroscopic studies of  the human heart conduction system ex vivo: Implication for optical visualization. Journal of Phototochemistry and Photobiology B: Biology 92(2008) 128-134. www.elsevier.com/locate/jphotobiol . ISSN 1011-1344.  21 August 2008. 
20. E. Danila, E. Ostanevičiūtė, E. Žurauskas, R. Aleksonienė. Amiodarono sukeliamas plaučių pažeidimas. Laboratorinė medicina. 2008, t.10, Nr.(13), p18-22.
21. E. Danila, E. Žurauskas, R. Zablockis, R. Nargėla. Organizuojanti pneumonija. Vaikų pulmonologija ir alergologija. ISSN 1392-5261. 2008m. Balandis, XI tomas, Nr.1. (3856-3866).
22. Zurauskas Edvardas; Usinskiene Jurgita; Gaigalaite Virginija; Blanc Raphael; Usinskas Andrius; Laurinavicius Arvydas. Dirbtiniu intrakranijines aneurizmos modeliu kurimas angiografiniams tyrimams. Medicina (Kaunas) 43 (7) : 562-7 2007.
23. R. Zablockis, R.V. Nargėla, A. Laurinavičius, E. Žurauskas, I. Sosnovskaja, E. Davidavičienė. Sergančiųjų tuberkulioziniu pleuritu lyties, amžiaus, diagnozės metodo bei laiko nuo ligos simptomų pradžios iki diagnozės nustatymo įvertinimas. ISSN 1392-5261. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2007 m. balandis, X tomas, Nr.1 (3511-3516).
24. S. Maknavičius, G. Pošiūnas, P. Gurskas, A. Strumila, M. Jasevičius, E. Žurauskas. Priekinio tarpuplaučio germinogeninis navikas. //Lietuvos vaikų chirurgų draugijos konferencija „Lietuvos vaikų chirurgija 2007“. Kaunas. 2007. Pranešimų tezės. p.19.
25. Plaučių vėžys: sergamumas, biologija, diagnostika ir ankstyvųjų stadijų gydymas: mokomoji knyga/Vilniaus universiteto Onkologijos institutas; [recenzentas: R. Nargėla]. - Vilnius, 2006. - d. D. 1 / [Z.A. Kučinskienė, R. Briedienė, J. Kurtinaitis, R. Rynkevičienė, K. Sužiedėlis, L. Griciūtė, B. Kazbarienė, G. Prasmickienė, S. Uleckienė, J. Didžiapetrienė, E. Žurauskas; K.P. Valuckas, S. Cicėnas]. - 2006. - 431 p. : iliustr. - Santr. angl. - Bibliogr. sk. gale. - ISBN 9986-784-58-1
26. Juozas Lapienis, Violeta Zalgevicienė, Eugenijus Zakarevicius, Edvardas Zurauskas, Angele Sukackaite, Grazina Grazeliene, Janina Didziapetriene, Ricardas Rotomskis. Spectroscopic evidence of placenta as a natural barrier for a photodrug. Medical physics in the Baltic states. Proceedings of the 4th International Conference on Medical Physics. Kaunas, Lithuania, 2006, p. 8-11.
27. J. Venius, D. Labeikytė, E. Žurauskas, V. Strazdaitė, S. Bagdonas, R. Rotomskis. Investigation of human heart tissue extracts by spectroscopic methods. Biologija. 2006. Nr.3. p.53-58. Lietuvos mokslų akademijos leidykla.
28. Balčiūnas M., Ručinskas K., Čelutkienė J., Žurauskas E., Malickaitė R., Valentinavičienė G., Jurkuvėnas V., Sirvydis V., Laucevičius A. Successful treatment of multiple organ dysfunction after doxorubicin-induced congestive heart failure with left ventricle assist device. Seminars in cardiology. 2005. Vol. 11. No.4.
29. Zablockis R., Nargėla R., Danila E., Žurauskas E., Characiejūtė V. Plaučių alveolių proteinozė // Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2006. 9(1). 3187-3192.
30. Bukelskienė V., Baltriukienė D., Bironaitė D., Imbrasaitė A., Širmenis R., Balčiūnas M., Žurauskas E., Kalvelytė A. Muscle-derived primary steam cell lines for heart repair. Seminars in cardiology, 2005,Vol.11, No.3. p.99-105. ISSN 1648-7966.
31. Sučilienė E., Budgenienė D., Valiulis A., Bardisevičiene I., Drazdienė N., Našliūnienė A., Vaitkevičienė R., Žurauskas E. Generalizuota tuberkulioze sergančios motinos naujagimis (klinikinis atvejis) Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2005 m.spalis. T.VIII, Nr.2,p.3019 – 3022.
32. Maknavičius S., Pošiūnas G., Strumila A., Žurauskas E., Valiulis A. Plaučių ir tarpuplaučio pseudonavikai. Vaikų pulmonologija ir alergologija. 2005m. balandis, VIII tomas, Nr.1. (2753-2758).
33. Sirvydis V., Grebelis A., Turkevičius G., Pronckus V., Sipavičius R., Stankevičius S., Balčiūnas M., Radikas P., Žurauskas E. Disekuojamoji torakoabdominalinės aortos aneurizma: nediagnozuota fistulė į kairįjį pagrindinį bronchą. Lietuvos chirurgija: Lietuvos chirurgų asociacijos mokslinis žurnalas 2004, t. 2, nr. 4, p. 308-314. (2004) (B000 - Biomedicinos mokslai)
34. Jankauskienė S., Žurauskas E., Laurinavičienė A., Vaišnytė B., Barkauskas E., Kučinskienė Z., Laurinavičius A. Detection of Chlamydia pneumoniae in atherosclerothic tissue and investigation of serological status in patients with chronic atherosclerosis. Atherosclerosis. Supplement 2004, vol. 5, no. 1, p. 125. (2004) (B000 - Biomedicinos mokslai)
35. Jankauskienė S., Kučinskienė Z., Žurauskas E., Bogušienė I., Laurinavičienė A., Laurinavičius A. Direct detection of Clamydia pneumoniae and cytomegalovirus in atherosclerotic tissue by immunohistochemistry and evaluation of serological response to these infections. Acta medica Lituanica/Lietuvos mokslų akademija 2004, t. 11, no 4, p. 6-13. (2004) (B000 - Biomedicinos mokslai)
36. Laucevičius A., Sirvydis V., Čelutkienė J., Marcinkutė A., Žurauskas E., Geboes K., Malickaitė R., Čibiras S., Jurkuvėnas V., Bubulis R., Balčiūnas M., Kibarskis A., Valavičienė A., Skripkauskienė I. Heart failure in a young woman due to toxoplasmic myocarditis. Seminars in cardiology:an official journal of Estonian, Latvian and Lithuanian Societies of Cardiology, Baltic Aterosclerosis Society and Lithuanian Heart Association/Lietuvos širdies asociacija. Lietuvos kardiologų draugija 2004, vol. 10, no. 4, p. 217-224. (2004) (B000 - Biomedicinos mokslai)
37. Jurgaitienė R., Paužienė N., Aželis V., Žurauskas E. Morphometric study of age-related changes in the human intracardiac ganglia. Medicina. 2004, t. 40, nr. 6, p. 574-581. (2004) (B000 - Biomedicinos mokslai)
38. Sipavicius R., Graziene V., Zurauskas E., Laurinavicius A. Assessment of preservation quality of low potassium euro-collins solution and standard euro-collins solution in a canine single-lung transplant model. 53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. June 2-5, 2004, Ljublijana, Slovenia. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, 2004, vol.3 Suppl. 1. Abstracts. p. S73.
39. Rucinskas K., Miniauskas S., Zurauskas E., Sirvydis V. The giant symptomatic solitary fibrous tumor in the thoracic cavity. 53rd International Congress of the European Society for Cardiovascular Surgery. June 2-5, 2004, Ljublijana, Slovenia. Interactive Cardiovascular and Thoracic Surgery, 2004, vol.3 Suppl. 1. Abstracts. p. S62.
40. Turkevičius G., Žurauskas E., Žemaitis K. Nusileidžiančios aortos sienelės sutvirtinimas perikardu (eksperimentinis tyrimas). Medicina, 2004, t.40, pr.1, psl.84-86.
41. Jankauskienė S., Žurauskas E., Laurinavičienė A., Vaišnyte B., Barkauskas E., Kučinskiene Z., Laurinavičius A. Chlamydia pneumoniae nustatymas aterosklerozės pažeistame audinyje ir lėtinėmis aterosklerozės sukeltomis ligomis sergančių ligonių serologines būklės tyrimas. Laboratorine medicina. 2003, Nr. 4(20), p. 21-26.
42. Sipavičius R, Gražienė V, Žurauskas E, Šalkus G, Laurinavičius A, Sirvydis V. Sumažinto kalio kiekio Euro-Collinso ir standartinio Euro-Collinso tirpalų palyginimas šuns kairiojo plaučio transplantacijos modelyje. Medicinos teorija ir praktika 2003, 33: 14-18.
43. Turkevičius G., Valaika A., Žurauskas E., Žemaitis K. Torakotomija Rubino lazeriu. Medicina. 2001, T.37, nr.11, p. 1221-1224.
44. Turkevičius G., Grebelis A., Žurauskas E., Žemaitis K. Širdies, plaučių ir kraujagyslių defektų padengimas hemostazinėmis plėvelėmis eksperimente. Medicina. 2000. t.36. Nr.11-12. P.1385-1388.
45. Lankutienė L., Dranenkienė A., Žurauskas E., Karalius R., Sirvydis V. Liekamoji plaučių arterijos hipertenzija po įgimtų širdies ydų chirurginio gydymo. VI Lietuvos pediatrų draugijos suvažiavimas. Šiauliai, 1999 m. birželio 10-11d. P.80.
46. Ignatavičiūtė Ž.M., Storpirštytė A., Kosinskas E., Žurauskas E., Utkus A. Idiopatinė paveldima restrikcinė kardiomiopatija. Lithuanian Journal of Cardiology. 1999; 6(3), P.685-688.
47. Turkevičius G., Žurauskas E., Žemaitis K. Lipnių plėvelių panaudojimas eksperimente kraujavimui iš širdies sustabdyti. Lithuanian Journal of Cardiology. 1999; 6(3), P.636-638.
48. Barysas D., Rasimavičius G., Žurauskas E., Juodžbalienė E., Žemaitis K., Sirvydis V. Mirties mechanizmo įtaka persodintam hipovoleminio asistolinio donoro plaučiui. Medicina. 1999. T.35. Pr.7. P.169-173.
49. Sipavičius R., Gražienė V., Laurinavičius A., Žurauskas E., Žilinskas V., Petrauskaitė R., Sirvydis V. Comaparison of low potassium Euro-Collins soliution and standart Euro-Collins solution in a canine single – lung transplantation model. The 12th meeting of the European Association for Cardiothoracic Surgery, 20-23 September, 1998, Brussels, Belgium. Abstracts, P.366.
50. Jasulaitis A., Žurauskas E., Stasiūnienė J., Grabauskienė V., Urbonienė D., Žebrauskas P. Congenital heart defects and pulmonary hypertension. The 3rd Baltic Sea Conference “Cardiac Interventions”, June 1-3, 1997. Vilnius, Lithuania. Book of abstracts. P.62.
51. Stasiūnienė J., Jasulaitis A., Grabauskienė V., Urbonienė D., Žurauskas E., Žebrauskas P. State of pulmonary arteries in children with congenital atrioventricular communication. Cardiac intervevtions: The 3rd Baltic sea conference, June 1-3. 1997. Vilnius. Lithuania. Vilnius, p.61.
52. Turkevičius G., Valaika A., Žurauskas E., Žemaitis K. Mobilisation of arteria thoracica interna with Nd:YAG laser. Cardiac interventions: The 3 rd Baltic Sea Conference, June 1-3. 1997. Vilnius. Lithuania. Vilnius, p.27.
53. Žurauskas E., Jasulaitis A. Pleksogeninės plaučių arteriopatijos morfologija. Lietuvos patologų draugijos X suvažiavimas. Kaunas. 1996. Stendinis pranešimas.
54. Turkevičius G., Valaika A., Žurauskas E., Žemaitis K. Vidinės užkrūtinkaulinės arterijos išdalinimas lazeriu. III Lietuvos krūtinės ir širdies chirurgų draugijos suvažiavimas. Kaunas. 1996.09.20. Medicina. 1996. t.32, pr.8. P.107-108.
55. Žurauskas E., Jasulaitis A. Plaučių biopsijos reikšmė esant įgimtoms širdies ydoms. Medicina. 1996. t.32. No. 3.P.21-23.
56. Jurevičius B., Žurauskas E. Įgimtų širdies ydų morfologinių komponentų bei jų derinių dažnumas. Medicina. 1995. t.31. No. 2. P. 92-95.