Hematopatologija

Patologijos centre atliekami limfmazgių, blužnies, kaulų čiulpų biopsinės ir operacinės medžiagos tyrimai bei konsultuojami kituose Lietuvos ir Latvijos patologijos centruose pagaminti preparatai bei atliekami papildomi tyrimai. Vidutiniškai per metus ištiriama apie 1000 limfmazgių ir 1400 kaulų čiulpų (trepano) biopsijų, pakonsultuojama apie 200 atvejų. 

Trepano biopsijos dekalcinuojamos tausojančiu audinį EDTA metodu, kas leidžia taikyti fermentines histochemines (NASD esterazė) ir imunohistochemines reakcijas.

Hematologinėje patologijoje naudojami molekuliniai tyrimai ir platus spektras imunohistocheminių žymenų, turinčių ne tik diagnostinę, bet ir prognostinę vertę, svarbią gydymo parinkimui ir sekimui.


-------------------------------------------------------------------------------

Hematologinei patologijai Centre naudojami FISH tyrimai: 

IGH/MYC t(8;14)(q24;q32) translokacijos tyrimas. FISH metodu tiriama IGH/MYC translokacija t(8;14)(q24;q32) ne Hodžkino limfomų (Burkitt’o limfomų) ląstelėse formalinu fiksuotuose, parafinu impregnuotuose mėginiuose. Tyrimo rezultatai naudojami diferencinei B-ląstelių limfomų diagnostikai.


BCL6 t(3q27) translokacijos tyrimas. FISH metodu tiriama geno BCL6 translokacija ne Hodžkino limfomų (DLBCL, folikulinių limfomų ir kt.) ląstelėse formalinu fiksuotuose, parafinu impregnuotuose mėginiuose.

BCL2 t(18q21) translokacijos tyrimas. FISH metodu tiriama Bcl2/IgH genų translokaciją folikulinių limfomų ir kitų ne Hodžkino limfomų ląstelėse formalinu fiksuotuose, parafinu impregnuotuose mėginiuose.

IgH /CCND1 t(11;14)(q13;q32) translokacijos tyrimas. FISH metodu tiriama CCND1/IgH genų translokacija ne Hodžkino limfomų (mantijos ląstelių ir kt.) ląstelėse formalinu fiksuotuose, parafinu impregnuotuose mėginiuose.

MYC t(8q24) translokacijos tyrimas. FISH metodu tiriama MYC t(8q24) geno translokacija Burkitt'o limfomų bei atipinių DLBCL ląstelių tipavimui formalinu fiksuotuose, parafinu impregnuotuose mėginiuose.

BIRC3/MALT1 t(11;18) (q21;q21) translokacijos tyrimas. FISH metodu tiriama BIRC3/MALT1 translokacija žarnyno MALT limfomų ląstelėse formalinu fiksuotuose, parafinu impregnuotuose mėginiuose.

IgH/ MAF t(14;16) (q32;q23) translokacijos tyrimas. FISH metodu tiriama MAF/IgH)t translokacija daugybinės mielomos bei kitų solidinių navikų ląstelėse formalinu fiksuotuose, parafinu impregnuotuose mėginiuose.


Įdomūs atvejai

Hematologinės patologijos tyrimus koordinuoja Ugnius Mickys

Medžiagos siuntimo instrukcijos:

Bendra biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimo tirti instrukcija

Bendra biopsinės ir operacinės medžiagos siuntimo tirti instrukcija (VULSK, NVI – naudojant vakuuminį paštą)