Išsamus biožymenų raiškos intranavikinio heterogeniškumo įvertinimas skaitmeninės imunohistochemijos vaizdo analizės būdu


Projekto pavadinimas

Išsamus biožymenų raiškos intranavikinio heterogeniškumo įvertinimas skaitmeninės imunohistochemijos vaizdo analizės būdu

Projekto įgyvendinimo terminai

2013-05-02-2015-11-30 (31 mėnesis)

Finansavimas

Europos Sąjungos Socialinis fondas, 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonė VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“.

Pareiškėjas

Vilniaus universitetas

Įgyvendinantis personalas

Prof.  dr. Arvydas Laurinavičius, projekto vadovas, Prof. Ian Ellis, vyriausiasis mokslo darbuotojas, Dr. Paulette Herlin, vyriausioji mokslo darbuotoja, Dr. Aida Laurinavičienė, mokslo darbuotoja, Raimundas Meškauskas, jaunesnysis mokslo darbuotojas, Justinas Besusparis, jaunesnysis mokslo darbuotojas, Indra Baltrušaitytė, jaunesnioji mokslo darbuotoja, Yasir Iqbal, specialistas programuotojas.

Projekto tikslai ir uždaviniai

Projekto tikslas: Sukurti ir išbandyti vėžio audinio heterogeniškumo tyrimo metodologijas, siekiant išsamaus IHC biožymenų raiškos nustatymo.

Projekto uždavinys: Įvertinti alternatyvius matematinius principus geriausiai vėžio audinio heterogeniškumo nustatymo strategijai įgyvendinti ir atlikti išsamią krūties vėžio IHC žymenų skaitmeninę analizę su validuotais heterogeniškumo parametrais.

Daugiau informacijos: http://www.digitalpathology.mf.vu.lt/

Projekto veiklos

Validuoti ir kalibruoti navikinio audinio aptikimo ir IHC-teigiamų ląstelių identifikavimo algoritmus, kurie bus naudojami audinio heterogeniškumo nustatymo algoritmų kontekste, sukurti ir išbandyti navikinio audinio IHC žymenų raiškos heterogeniškumo nustatymo metodologijas bei atlikti daugybinių IHC biožymenų raiškos krūties vėžio audinyje skaitmeninę vaizdo analizę, įvertinant navikinio heterogeniškumo parametrus.

Išsamesnės informacijos teirautis

Projektų vadybininkė Jolita Jaskonienė, Jolita.Jaskoniene@vpc.lt, tel. 8 (5) 247 7366

Apie mus rašo:

2015 12 17 Vėžio žymenų tyrimams - inovacija, įkvėpta gamtos