Nuorodos

DRAUGIJOS

Lietuvos patologų draugija (LPD)

Lietuvos patologijos laborantų asocijacija (LPLA)

Lietuvos nefrologijos, dializės ir transplantacijos asociacija (LNDTA)

Studentų mokslinė draugija (SMD)

College of American Pathologists (CAP)

Electronic Scholarly Publishing (ESP)

AIDS Support Network of San Luis Obispo (ASN)

American Society for Clinical Pathology (ASCP)

The International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO)

NORMINIAI AKTAI

Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas
 

Dėl patologijos tyrimų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo

Dėl Lietuvos medicinos normos MN 67:2007 “Gydytojas patologas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” patvirtinimo 
Dėl Lietuvos medicinos normos MN 68:2018 "Medicinos biologas" patvirtinimo
Lietuvos medicinos norma MN 157:2019 "Biomedicinos technologas" 
Dėl privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formos patvirtinimo (Forma Nr. 014-1-1/a „Siuntimas atlikti patologijos tyrimą“)

Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių, apmokamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, finansavimo programa 
Dėl Atrankinės patikros dėl gimdos kaklelio patologijos programos atlikimo metodikos patvirtinimo

Dėl Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo 
Dėl Priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos patvirtinimo

Dėl storosios (gaubtinės) žarnos piktybinio naviko, tiesiosios ir riestinės gaubtinės žarnos jungties piktybinio naviko ir tiesiosios žarnos piktybinio naviko diagnostikos ir gydymo tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarkos patvirtinimo
Dėl paciento pomirtinio tyrimo skyrimo akto patvirtinimo

Dėl sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo ir jo finansavimo tvarkos

Dėl Mirusio žmogaus audinių ir organų donorystės, įsigijimo, ištyrimo, apdorojimo, konservavimo, laikymo ir paskirstymo paslaugų teikimo reikalavimų aprašo tvirtinimo