2014 03 01 Veiklą pradėjo „Biobank-LT" konsorciumas

IMG_0678-37466649271538784f6aa0494cd9df26.jpg

Lietuvoje veikiančios universitetų klinikos, mokslo ir studijų įstaigos, biotechnologijų verslo kompanijos, pacientų organizacijos ir medicinos asociacijos pasirašė jungtinės veiklos sutartį, kurios pagrindu įsteigtas konsorciumas „Biobank-LT".

Biobankas – tai mokslo infrastruktūra, sauganti biologinius žmogaus mėginius bei susijusią informaciją, kuri gali būti panaudota biomedicininių tyrimų tikslais, naujų gydymo ir diagnostikos metodų kūrimui, ligų biologinių žymenų atradimui bei individualizuotos medicinos plėtrai.

Šiandien Lietuvoje medicinos bei mokslo įstaigos turi nedideles saugyklas (projektinius biobankus), kuriose saugoma biologinė žmonių medžiaga, kaupiama vykdant mokslo projektus. Tačiau didžioji biologinių ėminių dalis, likusi po diagnostinių ir gydomųjų procedūrų, yra kurį laiką saugoma diagnostiniuose archyvuose arba sunaikinama kaip medicininės atliekos.

„Lietuva investavo į šiuolaikines biomedicinos ir gyvybės mokslų technologijas, tačiau joms reikalinga kokybiška tiriamoji medžiaga. Dėl teisinio reguliavimo spragų, veiklos standartų, IT ir kitos infrastruktūros stokos, šiandien neturime sisteminių biobankų, kaupiančių biologinius ėminius ateities mokslo projektams. Neturėdami šios infrastruktūros, tam tikra prasme patys naikiname savo nacionalinį turtą – biologinę informaciją apie mūsų ligas ir menkiname mūsų mokslo konkurencingumą. Antra vertus, reikia pabrėžti, kad biobankai, sudarydami sąlygas ir pritraukdami klinikines studijas, netiesiogiai tarnauja ir pacientams, gerindami naujų gydymo metodų prieinamumą Lietuvoje“, – kalbėjo Santariškių medicinos įstaigų asociacijos prezidentas ir Valstybinio patologijos centro direktorius prof. Arvydas Laurinavičius.

Atsižvelgiant į kitų šalių patirtį ir tendencijas, „Biobank-LT“ kuriamas atviro tinklo principu, kooperuojantis sveikatos priežiūros, mokslo ir studijų institucijoms, nustatant bendrus standartus biologinių išteklių tvarkymui, numatant skaidrią ir aiškiais principais grįstą prieigą mokslo bendruomenei. Pasak Santariškių medicinos įstaigų asociacijos prezidento, tai – plati socialinė partnerystė, nukreipta į pažangios medicinos plėtrą Lietuvoje. „Konsorciumo idėja kilo „Santaros slėnyje“, tačiau jis jau tapo nacionaliniu tinklu ir lieka atviras naujiems nariams. Toliau sieksime tapti oficialia Lietuvos mokslo infrastruktūra ir integruotis į tarptautinius biobankų tinklus", – sakė prof. A. Laurinavičius.

Dėkojame VUL Santariškių klinikų Hematologijos, onkologijos ir transfuziologijos centro vadovui prof. Laimonui Griškevičiui, asociacijos „Santaros slėnis“ direktoriui Romanui Ramanauskui, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto prorektorei mokslui prof. Vaivai Lesauskaitei, Santariškių medicinos įstaigų asociacijos atstovams Pauliui Gradeckui ir Aurimui Jaskoniui bei  kitiems, aktyviai dalyvavusiems konsorciumo modelio kūrime.

Apie 2013 metais rugsėjo mėnesį įsteigtą BBMRI – Europos Mokslo infrastruktūros konsorciumą (ERIC) jau rašėme anksčiau.

Konsorciumo „Biobank-LT“ steigėjai

Ligoninės:
Onkologijos ligoninė, VšĮ Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialas
Vaikų ligoninė, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas 
Valstybinis patologijos centras, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas 
VšĮ Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
VšĮ Vilniaus Universiteto ligoninės Santariškių klinikos

Universitetai:
Lietuvos Sveikatos mokslų universitetas
Vilniaus universitetas

Mokslo ir verslo įstaigos:
bendrovė „Kamieninių ląstelių tyrimų centras”
Valstybinis mokslinių tyrimų institutas „Inovatyvios medicinos centras“

Asociacijos:
Asociacija „Santaros slėnis“
Lietuvos Respublikos Krono ir opinio kolito ligų draugija
Onkohematologinių ligonių bendrija „Kraujas“
Santariškių medicinos įstaigų asociacija.