2012 12 14 Dr. Raslavičiaus šeimos fondo stipendiją laimėjo gydytoja patologė Agnė Šimbelytė

Raslavicius CAP-3243c4da685bb82d016d6db12ce8845f.jpg

Valstybinio patologijos centro, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo, gydytoja patologė Agnė Šimbelytė laimėjo  Dr. Raslavičiaus šeimos fondo stipendiją Lietuvos patologijos tarnybos specialistų tobulinimuisi. Dr. Raslavičiaus šeimos fondas remia Lietuvos patologijos tarnybos specialistų stažuotes Šiaurės Amerikoje ir/arba patologijos ekspertų iš Šiaurės Amerikos atvykimą į Lietuvą.

Fondas parems A. Šimbelytės 3 mėnesių stažuotę Brigham and Women’s ligoninėje (Brigham and Women’s Hospital), Bostone, JAV.  Stažuotės metu Agnė turės galimybę pasitobulinti plaučių ir inkstų patologijos srityje pas profesorius Helmut G. Rennke,  John Godleski ir Lucian R. Chirieac. Stažuotės metu Agnė praplės žinias plaučių navikinės ir nenavikinės diagnostikos srityje, perims patirtį taikant šiuolaikinius imunohistocheminius ir molekulinius algoritmus nesmulkialąstelinės plaučių karcinomos tyrimams.  Inkstų patologijos laboratorijoje (prof. Rennke), Agnė mokysis nenavikinės nefropatologijos ir inkstų transplantatų bei elektroninės mikroskopijos subtilybių. 
 
Dr. Polius Raslavičius yra Pasaulinės Patologijos ir Laboratorinės Medicinos Draugijų Asociacijos (World Association of Societies of Pathology and Laboratory Medicine) direktorato narys ir Tufts universiteto medicinos mokyklos (Tufts University School of Medicine) patologijos profesorius. Daugiau nei du dešimtmečius Dr. P. Raslavičius aktyviai dalyvavo Amerikos patologų kolegijos (College of American Pathologists) veikloje, 2001-2003 metais buvo šios Kolegijos prezidentas, 2004 metais išrinktas metų patologu. Dr. Raslavičius daug metų padeda ir Lietuvos patologijos tarnybai, patardamas įvairiais plėtros klausimais. Jo įsteigto paramos fondo tikslas yra kelti Lietuvos patologijos ir laboratorinės medicinos specialistų profesinį lygį, perimant JAV specialistų patirtį. Stipendija taip pat pagerbia Dr. Raslavičiaus tėvus: Dr. Aleksandrą Bernotavičiūtę-Raslavičienę (buvusią Tauragės ligoninės chirurgę ir direktorę) ir Dr. Vincą Raslavičių bei jo paties vaikus gydytojus Sonją ir Aleksandrą.  
 
Dr. P. Raslavičius su žmona Suzan ir išradėju, 
futuristu 
Ray Kurzweil'u
Dr. Raslavičiaus tėvai: Dr. Aleksandra Bernotavičiūtė-
Raslavičienė ir Dr. Vincas Raslavičius