2012 09 28 Knygoje aptarė skaitmeninės patologijos perspektyvas

iXHLOSJFV-526f44b65cddb0500bf7bec6ca8db198.jpg

„IOS Press“, viena žymiausių mokslinių ir medicinos srities knygų ir žurnalų leidykla, išleido knygą „Skaitmeninės patologijos perspektyvos“, prie kurios kūrimo prisidėjo ir Valstybinio patologijos centro, VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo, direktorius, Vilniaus universiteto profesorius Arvydas Laurinavičius.

Sveikatos priežiūros srityje daugialypės terpės informacija ir skaitmeniniai vaizdai tampa vis svarbesni. Norint juos efektyviai išnaudoti, svarbu mokėti tinkamai juos valdyti, interpretuoti, užtikrinti technologinių sistemos ir tarptautinių standartų suderinamumą.


Knygoje pristatomos pagrindinės Europos mokslo ir technologijų bendrijos (angl. European Cooperation in Science and Technology, COST) programos Euro-Telepath metu vykdyti moksliniai tyrimai. Ši programa pradėta 2007 m. lapkričio mėnesį ir tęsėsi iki 2011 m. lapkričio, joje dalyvavo Valstybinis patologijos centras ir Kauno Technologijų universitetas. Jos tikslas buvo sukurti standartus ir sprendimus, reikalingus gauti, analizuoti, naršyti ir atkurti skaitmeninius medicininius vaizdus, išsaugant jų kokybę klinikiniais, švietimo ir mokslinių tyrimų tikslais.

Projektui pasibaigus, žymiausių skaitmeninės patologijos srities mokslininkų, iš kurių daugelis buvo aktyvūs programos Euro-Telepath dalyviai, paprašyta prisidėti prie knygos, kurioje būtų sukaupti pagrindiniai programos metu atliktų tyrimų duomenys ir pateiktos rekomendacijos.

Knygą sudaro šešios dalys. Įvade pristatoma COST veikla ir priemonės. Kituose skyriuose aptariama šiuolaikinė patologija ir naujausi metodai, standartai ir specifikacijos; patologijos vaizdų analizės, apdorojimo, paieškos ir valdymo būdai; technologija ir automatika patologijoje. Pabaigoje aptariamos strateginės patologijos mokslo ir praktikos plėtros ir naujų mokslinių tyrimų perspektyvos.

Knygoje ne tik pateikiama išsami COST veiklos apžvalga, bet ir aptariami toje pačioje srityje dirbančių JAV ir Japonijos mokslininkų pasiekimai.

Knygą „Perspectives on Digital Pathology“ galite skaityti Lietuvos medicinos bibliotekoje, Kaštonų g. 7, Vilniuje. 

http://www.iospress.nl/book/perspectives-on-digital-pathology/

 
Antraštė: Perspectives on Digital Pathology 

Redaktoriai: García-Rojo, M., Blobel, B.,  Laurinavičius, A.
Pub. data: 2012 rugsėjis
Puslapiai: 280
Įrišimas: kieti viršeliai
„Sveikatos technologijų ir informatikos studijos“, 179 tomas
ISBN 978-1-61499-085-7
Tema: biochemija, medicina ir sveikata, medicinos informatika