2011 08 01 Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro funkcijas vykdo LR Sveikatos apsaugos ministerija

logotiponuotrauka-d60410b8ac4a47ceae4548b5b833ac26.jpg
2011 m. liepos mėnesį Valstybinis patologijos centras perdavė visą su Nacionalinio SNOMED CT terminologijos valdymo centro veikla susijusią dokumentaciją ir veiklos rezultatus Lietuvos Respublikos Sveikato apsaugos ministerijai (LR SAM). Nacionalinio SNOMED CT valdymo centro funkcijas vykdys LR SAM Bendrųjų reikalų departamento E. sveikatos skyrius. Visais su SNOMED CT terminologija susijusia veikla, licencijavimo, vertimo, diegimo ir kitais klausimais ryšius palaikys LR SAM E.sveikatos skyriaus vyriausioji specialistė Donata Gregerytė.  IHTSDO organizacijos Generalinėje Asamblėjoje Lietuvą atstovaus LR SAM Bendrųjų reikalų departamento E. sveikatos skyriaus vedėjas Normantas Dučinskas.