2011 04 01 Valstybinis patologijos centras optimizuoja procesus naudodamas LEAN sistemos metodus

IMG_0313-eb0f483050ae6fd73188aa146a9cafe3.jpg
Kaip esant toms pačioms sąnaudoms suteikti daugiau paslaugų ? Kaip greičiau atlikti tyrimus ir pagerinti  jų kokybę? Kaip lanksčiai prisitaikyti prie darbo pikų? Kaip dirbant išvengti nereikalingų, vertės nekuriančių veiksmų? 
 
Atsakymų į šiuos klausimus Valstybinis patologijos centras ieško taikydamas LEAN sistemos metodus. Centre jau daug nuveikta gerinant veiklos procesus, diegiant IT sprendimus, padedančius geriau organizuoti darbą. Centras turi 10 metų Amerikos patologų kolegijos akreditavimo patirtį, kuri leido pasiekti aukštos atliekamų tyrimų kokybės bei optimalios jų atlikimo trukmės. Tačiau siekiant ilgalaikių pokyčių, iš esmės keičiančių darbo tradicijas bei kultūrą, buvo nutarta pasitelkti LEAN (angl. liekna) sistemos sprendimus ir įrankius. 

LEAN sistemos tikslas - rasti ir panaikinti vertės nekuriančias proceso dalis (laiko švaistymą), rasti rezervų pagreitinti procesus, sumažinti klaidų skaičių bei padaryti procesą aiškų ir paprastą. Nuosekliai diegiama LEAN sistema padeda pašalinti vertės nekuriančius veiksmus, dėl to sumažinamos veiklos sąnaudos ir gaunama maksimali pridėtinė vertė. Kitų šalių patirtis rodo, kad LEAN medicinoje ir patologijoje padidina darbo efektyvumą 20-30 proc.

Valstybiniame patologijos centre sudarytos Kaizen grupės analizuoja tris pagrindines Centro veiklos sritis: laboratorijų procesų, patologo darbo vietos ir materialinio aprūpinimo. Darbo grupes konsultuoja Hubertas Petružis, turintis ilgametę LEAN instrumentų taikymo patirtį.  “Nors pradėjome diegti sistemą tik sausio pabaigoje, Kaizen grupėms jau pavyko įdiegti kai kurios patobulinimus ir eliminuoti kai kurias neproduktyvias veiklas. Konkrečiai, pavyko ženkliai pagerinti materialinių vertybių valdymo praktiką, atsisakyti perteklinių veiksmų ir taupyti darbo sąnaudas.

Artimiausioje ateityje sieksime pagerinti patologų darbo efektyvumą, ženkliai sumažinti tyrimų procese pasitaikančias įvairių tipų klaidas,“ sako Hubertas Petružis. 

Gegužės mėnesį Centre lankysis svečiai iš Detroito (JAV), Henry Fordo sveikatos sistemos Patologijos ir laboratorinės medicinos LEAN sistemų taikymo specialistai prof. Richard J. Zarbo ir Rita D. Angelo. Jų patirtis ir konsultacijos bus ypač vertingos taikant LEAN patologijos technologijų laboratorijoje. “Panaudosime šią progą tam, kad pasisemtume kuo daugiau žinių ir patirties iš šių pasaulinio lygio ekspertų ir palygintume VPC darbo procesų efektyvumą bei kokybę su šios srities pasauliniais standartais. Tai bus labai naudinga VPC procesų tolimesnio tobulinimo krypčių ir tikslų nustatymui", teigia Hubertas Petružis. 

Lean sistemos metodika pagrįstus efektyvaus veiklos valdymo mokymus iš dalies remia Europos Sąjungos finansuojamas projektas „Santariškių medicinos įstaigų darbuotojų kvalifikacijos kėlimas“.