2010 03 01 Nuo 2010 m. balandžio 1 dienos pasikeitė Valstybinio patologijos centro statusas

logotiponuotrauka-faf84c8d3c35557f0c135c0fdb595b8a.jpg
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. V-976 „Dėl Biudžetinės įstaigos Valstybinio patologijos centro pertvarkymo” nuo 2010 m. balandžio 1 dienos biudžetinė įstaiga Valstybinis patologijos centras, buveinės adresas Petro Baublio g. 5, Vilnius, įmonės kodas 191351483, pertvarkyta į viešąją įstaigą Valstybinį patologijos centrą.