2008 03 01 Konferencijoje E. sprendimai sveikatos sistemoje Valstybinio patologijos centro direktorius skaitė pranešimą SNOMED CT standarto plėtra pasaulyje ir Lietuvoje

logotiponuotrauka-5bf686b060c79343a769cf75c464e2a1.jpg
Valstybinio patologijos centro direktorius prof. dr. Arvydas Laurinavičius 2008 m. vasario 28 d. vykusioje konferencijoje E. sprendimai sveikatos sistemoje skaitė pranešimą „SNOMED CT standarto plėtra pasaulyje ir Lietuvoje“.

Konferencijos E. sprendimai sveikatos sistemoje dalyviai buvo supažindinti su  Tarptautinės sveikatos terminologijos standartų plėtros organizacijos (angl. International Health terminology Standarts Development Organisation, IHTSDO) veikla, SNOMED CT klasifikacijos sistema ir jos pasirinkimo motyvais,  terminologijos licencijavimo ypatumais, planuojamu standarto vertimo į lietuvių kalbą laipsniškumu.

2007 m. vasarą Centras buvo paskirtas Nacionaliniu SNOMED CT valdymo centru Lietuvoje. Pagrindinė Centro funkcija yra koordinuoti SNOMED CT terminologijos vertimo ir diegimo veiklą, užtikrinti SNOMED CT standarto atnaujinimą ir palaikymą Lietuvoje.