2008 06 19 2008-06-19 d. dvi jaunos gydytojos įgijo patologijos specialybės kvalifikaciją

logotiponuotrauka-8075511143c46f2081e544a87332bb18.jpg

Daivos Erentaitės ir Indros Baltrušaitytės patologijos specialybės rezidentūros studijų Vilniaus Universitete baigiamasis egzaminas įvyko 2008 m. birželio mėn. 19 dieną Valstybiniame patologijos centre. Egzamino komisija, vadovaujama prof. Arvydas Laurinavičiaus, įvertinusi patologijos specialybės rezidenčių įgytas žinias ir įgūdžius, nutarė Daivos Erentaitės ir Indros Baltrušaitytės pasiruošimą pagal patologijos specialybės rezidentūros programą įvertinti “puikiai” (10) ir suteikti gydytojo patologo kvalifikaciją.

Šiuo metu Vilniaus Universiteto patologijos specialybės rezidentūroje Valstybinio patologijos centro bazėje studijuoja dar keturi gydytojai. Šiemet į ketverių metų trukmės studijas planuojama priimti dar keturis naujus rezidentus.