2008 09 01 Valstybinis patologijos centras sudomina studentus moksline veikla

logotiponuotrauka-853faf6c8833cb6bd1cc199d2d1396e9.jpg
Praėjusiais metais Valstybiniame patologijos centre atliktos praktikos rezultatas – mokslinis straipsnis žurnale „Acta medica Lituanika“.

2007 m.  vasarą šešto kurso medicinos studentė Miglė Šumkauskaitė Valstybiniame patologijos centre atliko mokslinę vasaros praktiką. Jos rezultatas - mokslinis straipsnis žurnale „Acta medica Lituanika“ (ISN1392-0138) 2008 m. Nr.2:88-94 psl. ir kvietimas dalyvauti 19-oje Tarptautinėje studentų konferencijoje, kuri vyks Berlyne rugsėjo 29 - spalio 3 dienomis (daugiu informacijos: www.esc-berlin.com). Studentės darbui vadovavo med. dr. Aušrinė Barakauskienė. Darbo tema: „Imunohistochemija hepatoceliulinės karcinomos diagnostikoje“ („Immunohistochemistry in the diagnosis of hepatocellular carcinoma”).

Ištrauka iš straipsnio: „Diferencijuojant hepatoceliulinę karcinomą (HCK) nuo kitų kepenų auglių šiuolaikinėje patologijos diagnostikoje į pagalbą pasitelkiama imunohistochemija. Praktikoje naudojama keletas žymenų, tačiau ne visi jų vienodai naudingi patvirtinant HCK diagnozę. Biopsijos dėka gaunamas ribotas audinio pavyzdys, todėl svarbu žinoti, kokius žymenis pasirinkti diagnozei pagrįsti. Mūsų tyrimo tikslas buvo remiantis turimais duomenimis pateikti imunohistocheminių žymenų ekonomiškai pagrįstą rinkinį naudotiną praktikoje, tiksliausiai nurodantį HCK diagnozę bei užtikrinti minimalias tyrimo išlaidas. Be to, siūlome praktikoje naudoti struktūrizuotą kepenų naviko tyrimo atsakymą, kuriame būtų standartiškai nurodyti visi kliniškai svarbūs morfologiniai parametrai“.

Praktiką finansavo Lietuvos mokslo taryba prie Švietimo mokslo ministerijos ir ES struktūriniai fondai pagal mokslinių praktikų projektą. Šio projekto tikslas - skatinti akademinį Lietuvos jaunimą domėtis moksliniais tyrinėjimais, atskleisti mokslininko karjeros perspektyvas, sudaryti galimybę studentams susipažinti su geriausių Lietuvos mokslininkų vykdomais moksliniais tyrimais. Daugiau informacijos apie projektą galite rasti www.smpraktika.lt .

Valstybiniame patologijos centre 2007 m. studentų mokslines praktikas atliko keturi studentai. Šiemet praktiką atlieka VI kurso studentė Ernesta Brazdžiutė, praktikos tema „Virtualios mikroskopijos ir vaizdo analizės sistemų taikymas krūties ir prostatos vėžio patologijos vertinimui“. Jos praktikos vadovas prof. Arvydas Laurinavičius.