2008 09 11 Baigiame diegti elektroninės mikroskopijos tyrimo metodą

i0EMETJ2H-222c75afd5ddfb0d990016b97b50446c.jpg
Baigiame diegti elektroninės mikroskopijos tyrimo metodą, kuris leis pasiekti šiuolaikinių standartų inkstų, raumenų, nervų patologijos bei onkologinių ir paveldimų ligų diagnostikoje. Tyrimams naudojame transmisinį elektroninį Morgagni mikroskopą, įsigytą Lietuvos patologinės anatomijos technologijų atnaujinimo Valstybės investicijų programos lėšomis.

Esame dėkingi Vilniaus universiteto Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto (dr. Vidos Gražienės laboratorija) ir Kauno Medicinos universiteto Anatomijos instituto (prof. Neringos Paužienės laboratorija) darbuotojams už pagalbą, įsisavinant tyrimo metodikas. Taip pat prisimename a.a. dr. Jono Valaičio, buvusio Liuteronų bendrosios ligoninės Čikagoje Patologijos departamento vadovo, pagalbą žengiant pirmuosius žingsnius šioje srityje.

Šį mėnesį planuojame galutinai standartizuoti tyrimo procedūras ir kreiptis dėl elektroninės mikroskopijos veiklos licencijavimo Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje.

Daugiau informacijos: 

Patologijos technologijų laboratorijų vedėja 
Aida Laurinavičienė, 
tel. 2477359