2008 09 15 Siekiama, kad citopatologijos technologais galėtų dirbti ir kolegijas baigę specialistai

logotiponuotrauka-b8c4e5adb474287d4a4ad7112b0aa3c2.jpg
Augant profilaktinių gimdos kaklelio tyrimų pagal Gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programą, kiekiui, Lietuvos patologijos tarnyba susiduria su darbuotojų, atliekančių pirminį tyrimų vertinimą, stygiumi. Pagal galiojančią tvarką, citopatologijos technologais turi teisę dirbti asmenys, turintys aukštąjį ar aukštesnįjį biomedicinos mokslų srities išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį patologijos tarnyboje atrankinių citopatologinių tyrimų srityje bei aukštąjį universitetinį išsilavinimą turintys specialistai, išklausę 320 val. kvalifikacijos kursų programą „Citopatologijos technologija“. Specialistų, turinčių darbo patirtį patologijos tarnyboje atrankinių citopatologinių tyrimų srityje Lietuvoje yra labai mažai, o ką tik baigusius universitetines studijas specialistus tokiam darbui pritraukti ypač sunku. Todėl tikslinga pakeisti įsakymą, suteikiant teisę citopatologijos technologais dirbti ir specialistams, baigusiems neuniversitetines aukštąsias mokyklas, t.y. kolegijas.

Valstybinis patologijos centras 2008-09-12 kreipėsi į LR Sveikatos apsaugos ministeriją, prašydamas pakeisti LR SAM 2006 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. V-481 "Dėl Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos Ministro 1999 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. 254 „Dėl viduriniojo medicinos personalo ir jam prilygintų specialistų, dirbančių diagnostikos, gydymo ar profilaktikos darbą, bei jaunesniojo medicinos personalo pervardijimo“ pakeitimo" 1.8 punktą, 3.16.1. dalyje išbraukiant žodį „universitetinį“. Priėmus tokias įsakymo pataisas, citopatologijos technologais galėtų dirbti „asmenys, turintys aukštąjį biomedicinos mokslų srities biologijos krypties išsilavinimą, išklausę 320 val. kvalifikacijos kursų programą „Citopatologijos technologija“, suteikiančią teisę dirbti citopatologijos technologu, ir turintys tai patvirtinantį pažymėjimą“.

Tokiam įsakymo keitimui pritaria Lietuvos patologų draugija, Kauno medicinos universiteto Patologinės anatomijos klinika, Vilniaus kolegijos Sveikatos priežiūros fakultetas ir Kauno kolegija.