2008 09 26 Įvyko jau penktoji Amerikos patologų kolegijos Laboratorijų akreditavimo programos inspekcija

iKSLVENOP-2d0211fd60069d568644e966b4dc83db.jpg
2008 m. rugsėjo 24 - 25 dienomis Valstybiniame patologijos centre įvyko jau penktoji Amerikos patologų kolegijos (College of American Pathologists) Laboratorijų akreditavimo programos inspekcija. Kolegijos paskirtos inspektorės – dr. Theresa S. Emory ir Lisa Ramey iš Jungtinių Amerikos valstijų - patikrino Valstybinio patologijos centro veiklos atitiktį akreditavimo programos reikalavimams autopsijų, biopsijų, citopatologinių tyrimų ir laboratorijos kokybės valdymo srityse. Patologijos specialistės tikrino kokybės kontrolės įrašus, darbuotojų kvalifikaciją, saugumo programą, informacinės sistemos saugumą ir priežiūrą. Inspektorės palankiai įvertino Valstybinio patologijos centro darbą bei suteikė rekomendacijų veiklai gerinti. Per vieną mėnesį Centras turi pranešti Kolegijai apie nustatytų trūkumų pašalinimą, tuomet Kolegijos laboratorijų akreditavimo komisija spręs dėl akreditacijos pratęsimo.

Pirmą kartą Amerikos patologų kolegijos akreditacija Centrui buvo suteikta 2000 metais, pakartotinė akreditacijos inspekcija vyksta kas dveji metai.

Amerikos patologų kolegija yra didžiausia pasaulyje gydytojus patologus vienijanti asociacija ir plačiai pripažinta laboratorijų kokybės užtikrinimo programų lyderė. Valstybinis patologijos centras yra viena iš daugiau nei 6000 Amerikos patologų kolegijos akredituotų laboratorijų visame pasaulyje.