2007 01 01 Valstybiniam patologijos centrui - Amerikos patologų kolegijos akreditacija

i602ZYB7Y-b893d64e4fd841f6888ace27acd6b47a.jpg
Įvertinus inspekcijos rezultatus Valstybiniam patologijos centrui suteikta (VPC) Amerikos patologų kolegijos (College of American Pathologists) akreditacija. Tai rodo, kad vilniečių patologų veiklos organizavimas ir darbo kokybė atitinka Amerikos patologų kolegijos keliamus reikalavimus.

Valstybinio patologijos centro veiklos organizavimą ir kokybępagal Amerikos patologų kolegijos (College of American Pathologists) Laboratorijų akreditavimo programos reikalavimus vertino Creightono universiteto Medicinos centro Anatominėspatologijos direktorius prof. Zoran Gatalica (Nebraska, JAV).

Įvertinusi inspekcijos rezultatus Amerikos patologų kolegijos komisija nusprendė pratęsti VPC akreditaciją kitam dvejų metų laikotarpiui. Pirmą kartą Amerikos patologų kolegijos akreditacija VPC buvo suteikta 2000, pratęsta 2002, 2004 ir 2006 metais.Kas dveji metai Kolegijos inspektoriai tikrina VPC kokybės kontrolės įrašus, darbuotojų kvalifikaciją, įrangos būklę, saugumo programą, įvertina bendrą darbo organizavimo efektyvumą.

„Dalyvaudami šioje programoje, mes tobulėjame ir mokomės dirbti pagal šiuolaikinius patologijos tarnybos standartus. Šių metų inspekcija patvirtino, kad mūsų Centras iš esmės tenkina šiuos reikalavimus, ir išryškino pagrindinį mūsų veiklos tobulinimo prioritetą artimiausiam laikotarpiui – spartinti biopsinius tyrimus. Manome, kad galime dirbti sparčiau, to pageidauja ir mūsų aptarnaujamų įstaigų gydytojai, - sakė VPC direktorius Arvydas Laurinavičius. - Jau galime pasidžiaugti, kad autopsinius ir citopatologinius tyrimus atliekame pakankamai sparčiai. Pavyzdžiui, 79 proc. gimdos kaklelio citologinių tyrimų 2006 metais atlikome per dvi kalendorines dienas, 92 proc. - per keturias“.

Pasak A.Laurinavičiaus, Lietuvos patologijos tarnybų licencijavimo tvarka iš esmės panaši į Amerikos patologų kolegijos programą. Ši organizacija 2000 metais suteikė VPC teisę išversti ir pritaikyti Lietuvos sąlygoms kokybės klausimynus, kurių pagrindu sukurti ir 2000 metais Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtinti Patologijos tyrimų kokybės reikalavimai.