Dalyvaujame SNOMED standartų plėtros organizacijos kūrime

2006 08 18
logotiponuotrauka-1ef2e6d500816d1b9a9707c97dc2972d.jpg
Valstybinio patologijos centro direktorius Arvydas Laurinavičius yra paskirtas vadovauti SAM darbo grupei, siekiančiai užtikrinti Lietuvos įstojimą į kuriamą Sistematizuotos medicinos nomenklatūros Standartų plėtros organizaciją (SNOMED SDO). Ši organizacija sieks plėtoti SNOMED CT terminologiją sveikatos informacinių sistemų reikmėms, užtikrinant jų tarptautinį suderinamumą bei sveikatos kompiuterinių įrašų optimalų kodavimą ir jo tęstinumą. Lietuvai tapus šios organizacijos nare, SNOMED CT taptų prieinamas visiems Lietuvos vartotojams - informacinių sistemų kūrėjams, gydytojams ir sveikatos administratoriams.
 
SNOMED CT (Systemized Nomenclature of Medicine Clinical Terms) yra medicininė terminologija apimanti praktiškai visas medicinos sritis. Ši sistema yra sukurta College of American Pathologists and  UK NHS sistemų pagrindu.
 
Daugiau informacijos: lauar@vpc.lt