2003 11 20 2003 m. įvykdyta VPC aptarnaujamų įstaigų apklausa, siekiant sužinoti klientų nuomonę apie VPC teikiamas paslaugas

logotiponuotrauka-d294138cd7679d024e31793f098e1a61.jpg
Valstybiniame patologijos centre įvykdyta kasmetinė aptarnaujamų įstaigų apklausa apie Centro atliekamų patologijos tyrimų kokybę. 2003 m. spalio mėnesį išdalinta 110 anketų, gauti atsakymai iš 64 respondentų  (58 proc.). Apklausos rezultatai palyginti su analogiškos 2002 m. apklausos duomenimis. Lyginant su praėjusiųjų metų įvertinimais, klientų nuomonė apie Centro  teikiamas paslaugas pagerėjo, pasikeitė ir klientų pageidavimų patologijos centro veiklai tobulinti prioritetai.

Centro atliekamų patologijos tyrimų bendras įvertinimo vidurkis pagerėjo nuo 8,8 balo 2002 m. iki 9,4 balo 2003 m. (10 balų vertinimo skalėje). Tyrimų atlikimo greičio įvertinimas pagerėjo nuo 7,6 iki 8,9 balo; paslaugos atlikimo tikslumo, išsamumo  įvertinimas pagerėjo  nuo 8,9 iki 9,3 balo. 2002 m. vertindami VPC teikiamas diagnostikos paslaugas, klientai pageidavo greitesnio bei išsamesnio medžiagos ištyrimo, akcentavo tikslesnio diagnozės aprašymo svarbą. Tuo tarpu 2003 m. apklausos rezultatai parodė, kad klientai dažniau pageidauja daugiau tiesioginių kontaktų su patologu ir bendrų konferencijų, siekiant toliau gerinti patologijos tyrimų kokybę.

Valstybiniame patologijos centre kasmetinė klientų apklausa vykdoma nuo 2001 m. Tokių apklausų tikslas - ištirti paslaugų vartotojų nuomonę apie Centre atliekamų patologijos tyrimų kokybę. Periodinė klientų apklausa padeda numatyti prioritetines veiklos kokybės gerinimo kryptis, atitinkančias vartotojų lūkesčius, ir yra kokybės sistemos dalis.

 

Išsamesnį 2002 ir 2003 m. klientų apklausų rezultatų palyginimą rasite čia.