2019 10 02 Kovai su vėžiu – inovatyvi partnerystė

konferencijos_pranesejai-59cb2394cbaeb3a1fcf23954e76be91a.jpg
Nuo 2018 metų balandžio mėnesio Lietuva dalyvauja Europos Komisijos projekte, skirtame kovai su vėžiu, Joint Action „Innovative partnership for actions against cancer“ (iPAAC). Projekte dalyvauja Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerija ir Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos. Š.m. spalio 2 d. Santaros klinikose vyko šio projekto konferencija „Inovatyvi partnerystė kovoje su vėžiu“.
 
 

„Onkologiniai susirgimai, nepaisant medicinos mokslo pažangos, išlieka didelė sveikatos problema ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. Tad neabejotinai turi būti ieškoma efektyviausių, inovatyvių būdų, kaip gerinti prevencinių priemonių vykdymą, užtikrinti savalaikį, kokybišką, visapusišką pacientų ištyrimą ir efektyvų onkologinių ligų gydymą. Tuo tikslu inovatyviai partnerystei veiksmuose prieš vėžį susivienijo dvidešimt keturios Europos šalys, kurių darbo rezultatai turėtų pasitarnauti kovoje su susirgimais, kasmet nusinešančiais milijonus gyvybių visame pasaulyje“, – pristatydama projektą sako Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Specializuotos sveikatos priežiūros skyriaus vedėja Inga Cechanovičienė.

Pasak jos, projekto metu bus išanalizuota Europos Sąjungos (ES) šalių narių patirtis vėžio kontrolės srityje, sudaryti naudojamų metodų, būdų žemėlapiai, identifikuota geroji patirtis ir parengtos rekomendacijos ES šalims narėms. Bus analizuojamas ES šalių narių Nacionalinių vėžio kontrolės programų turinys, šalyse naudojami paslaugų dėl onkologinių ligų kokybės vertinimo rodikliai, „paciento kelio“ organizavimas, paciento pasitenkinimo gautomis paslaugomis vertinimas, atliekama ES anksčiau parengtų rekomendacijų įgyvendinimo ES šalyse narėse stebėsena, parengti siūlymai politikos formuotojams. 

Anot Santaros klinikų filialo Valstybinio patologijos centro vadovo prof. Arvydo Laurinavičiaus, ateina didelė inovatyvių vėžio imunoterapijos metodų banga. Daugiau nei 700 metodų jau pasiekė baigiamąsias klinikinių studijų fazės. Europos Sąjunga analizuoja įvairias naujų gydymo metodų vertinimo sistemas siekdama sukurti efektyvius naujų vaistų „horizonto skenavimo” mechanizmus, kad būtų galima atitinkamai prognozuoti prioritetus, susijusius tiek su biudžeto valdymu, tiek su poreikių nustatymu dar ankstyvoje stadijoje.

DSC_4727-a22fbcb4a8251ec6eacdee278e228729.jpg
DSC_4747-294ea6102618e45834ff0b91187b1a7a.jpg
DSC_4752-ad20c741b84af2e8d28746149a146a2d.jpg
DSC_4776-5b4cb7247038115b22d39b73d274e637.jpg
DSC_4825-70b3a2e61913cf50595e46cb29c0c9a3.jpg
DSC_4836-897e5f2ad8df4dd52b21940688fc2486.jpg
DSC_4874-6857cf52eac43769948de8efa6d93005.jpg
DSC_4906-e1e2cddb08308d30814d5772e146d30a.jpg
DSC_4921-388bf002d0fb66de5be1d593d98915d5.jpg
konferencijos-pranesejai-86d0e3eafa875b7b22fca71856468f3e.jpg