2022 12 01 Žalioji investicija leis sumažinti veiklos įtaką aplinkai

image-42-b376631e682cd7440ca4712e3e47ceb6.png

Valstybinis patologijos centras, VšĮ VULSK filialas įsigijo cheminių medžiagų perdirbimo įrenginį (angl. recycler) ProCycler. Ši žaliojo kurso krypties investicija leidžia ne tik taupyti veiklos kaštus, bet ir prisideda prie gamtos tausojimo.

VPC histologinių mėginių apdorojimo procese naudoja cheminius reagentus (pvz. etanolį, ksileną), kurie po naudojimo užsiteršia, todėl pakartotinai naudoti yra nebetinkami. Įprastai tokie reagentai utilizuojami kaip cheminės atliekos - t.y. perduodami atliekų tvarkymo įmonei, kuri jas degina pavojingų atliekų deginimo įrenginyje. Reciklerio galimybės leidžia ženkliai sumažinti utilizuojamų chemikalų kiekį.

Naudojant perdirbėją ProCycler, perdirbimo proceso metu pašalinami visi teršalai, todėl vėl išgaunamas pradinis reagento grynumas. Pakartotinis perdirbamų cheminių medžiagų naudojimas yra neribotas, kiekvieną kartą jį perdirbant, išgaunamas 99,9 % grynumas.

Siekdami neutralizuoti veiklos poveikį klimatui ir gamtai, kasdien stengiamės ieškoti tvarių sprendimų ir galimybių žaliosios krypties investicijoms.