2015 09 01 Patologijos technologijų galimybės atviros mokslo inovacijoms

VPC_836-5a5365fecabe4b71757e7427068ee0d3.jpg
Valstybinis patologijos centras, VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialas (VPC), kartu su AidPath konsorciumo partneriais organizuoja 5 dienų kursus „Stereologija ir vaizdo analizė skaitmeninėje patologijoje“. Į juos kviečiami visi, besidomintys stereologija ir patologijos vaizdų apdorojimu.
 
Skaitmeninės patologijos vaizdų automatinio apdorojimo ir analizės mokslinių tyrimų plėtra VPC prasidėjo dar 2009 m. įkūrus Skaitmeninės ir molekulinės patologijos laboratoriją, kuri yra vienas iš „Santaros“ slėnio Atviros prieigos centrų. Šio projekto metu įsigyta speciali virtualios mikroskopijos įranga leido aukšta skiriamąja geba skenuoti mikroskopinius preparatus ir pradėti taikyti skaitmeninės vaizdo analizės metodus patologijos tyrimams. Centro specialistams dalyvaujant įvairiuose tarptautiniuose projektuose, bendradarbiaujant su Europos universitetais, ligoninėmis ir verslo kompanijomis, lyderiaujančiomis skaitmeninės patologijos srityje, kuriamos stereologijos ir vaizdo analizės metodologijos ir algoritmai, kurie vėliau validuojami, siekiant juos pritaikyti patologijos diagnostikoje.
 
Skaitmeninės patologijos technologijų teikiamos galimybės – tai tik viena iš VPC veikiančio Atviros prieigos centro mokslo paslaugų krypčių. Įvairių sričių mokslininkų, doktorantų, mokslo institucijų užsakymu teikiamos patologijos technologų paslaugos, atliekami biologinių audinių tyrimai.
 
MOKSLO PASLAUGŲ POREIKIS AUGA, GALIMYBĖS JAS SUTEIKTI – TAIP PAT
 
Per pastaruosius tris metus ženkliai išaugo mokslo paslaugų poreikis. „Nuo kelių užsakymų per metus šių paslaugų kiekis išaugo keliasdešimt kartų“, – teigia VPC Patologijos technologijų laboratorijos vedėja Aida Laurinavičienė. Anot jos, didelį postūmį šiai veiklai suteikė ir valstybinė mokslo tyrimų finansavimo sistema, kurią koordinuoja Lietuvos mokslo taryba.
 
VPC teikiamų mokslo tyrimų paslaugų užsakovai yra tiek mokslo tiriamuosius darbus vykdantys doktorantai, tiek mokslinių tyrimų institutai, tokie kaip Inovatyvios medicinos centras, Gamtos tyrimų centras, Nacionalinis vėžio institutas. Paslaugos teikiamos ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos šalių mokslininkų ar institucijų užsakymu.
 
TEIKTI MOKSLO PASLAUGAS – TAI LYG SIŪTI ŠVARKĄ PAGAL INDIVIDUALŲ UŽSAKYMĄ
 
Diagnostiniai patologijos tyrimai atliekami pagal standartizuotą tvarką, patvirtintus medžiagos ištyrimo algoritmus, tuo tarpu mokslo paslaugoms tenka sukurti individualias schemas. „Susėdame visi prie stalo ir aiškinamės, koks yra mokslo tiriamojo darbo tikslas, kokios yra mūsų galimybės atlikti paslaugas, kad tas tikslas būtų pasiektas. Reikia išsiaiškinti labai daug sudedamųjų, tyrėjui pasiūlyti optimalų sprendimą“, – sakė VPC Projektų ir informacijos valdymo skyriaus vedėja D. Užusenienė. Vaizdžiai tariant, tokia VPC veikla galėtų būti lyginama su švarko siuvimu pagal individualų užsakymą.
 
Pagrindinė informacija apie VPC atliekamas mokslinių tyrimų paslaugas mokslininkų bendruomenėje perduodama iš lūpų į lūpas, ypač tada, kai tyrimus projektuose atlieka kelių valstybių mokslininkai. Jungtiniuose projektuose bendradarbiaujama su Jungtinės Karalystės, Belgijos, Austrijos, Airijos, Italijos, Rumunijos, Ispanijos, Prancūzijos tyrėjais. Pastaruoju metu VPC glaudžiai bendradarbiauja su Kanų universitetu. Ryšiai buvo užmegzti per VPC dirbančius tyrėjus, Vilniaus universitete vykdančiais Visuotinės dotacijos projektą. Kitas bendradarbiavimo ir dalijimosi patirtimi būdas – verslo ir mokslo mainai, stažuotės. Šiuo metu VPC dirba Danijos tyrėjas, jo stažuotė truks metus. Anksčiau į VPC buvo atvykęs Austrijos įmonę atstovaujantis tyrėjas, kuris VPC skaitmeninės patologijos specialistams perdavė vaizdo analizės patirtį.
 
MODERNI BEI RETA ĮRANGA SKATINA MOKSLO TYRIMUS
 
Mokslo paslaugų plėtrai įtaką turi ir moderni patologijos technologijų įranga, įdiegti tyrimų metodai. VPC vienintelis Baltijos šalyse atlieka elektroninės mikroskopijos patologijos tyrimus. Centre yra įdiegta daugiau nei 200 imunohistocheminių žymenų prieš žmogaus imunoglobuliną, įdiegti dvigubos imunohistochemijos, dvigubos imunofluorescencijos tyrimų metodai, naudojama audinių mikrogardelių technologija, leidžianti tiksliai atrinkti navikinius audinius ir vienu metu ištirti ne vieną ar kelis, o iki 350 mėginių.
 
NAUDINGA TIEK MAŽOMS ĮMONĖMS, TIEK VISUOMENEI
 
Pasak Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro Atviros prieigos (APC) veiklų koordinatorės Aistės Litvinaitės, APC buvo kuriamas, numatant galimybę pavieniams tyrėjams ar mažoms, laboratorijų neturinčioms įmonėms gauti paslaugą, naudotis APC infrastruktūra. IMC yra viešasis juridinis asmuo – valstybės biudžetinė įstaiga, vykdanti valstybei, visuomenei, tarptautiniam bendradarbiavimui ar ūkio subjektams svarbius ilgalaikius mokslinius tyrimus ir eksperimentinę plėtrą.
 
„Šiuo metu sukurtas nepalyginamai geresnis paslaugų prieinamumas. APC skelbia gausybę informacijos apie tai, kokias paslaugas jis gali suteikti. Anksčiau daugelis panašių paslaugų buvo atliekama be aiškios tvarkos, dažniausiai reikėdavo vadinamojo „blato“ – ką nors pažinoti, kad sutiktų, leistų ir panašiai. Dabar paslaugų sistema yra skaidri, be to, tai duoda naudos – tarnybos gali gauti oficialias pajamas“, – sakė A. Litvinaitė.
 
Valstybinis patologijos centras kartu su 10 kitų partnerių – Europos universitetų, ligoninių ir verslo kompanijų, lyderiaujančių skaitmeninės patologijos srityje dalyvauja tarptautiname projekte AIDPATH (Academia and Industry Collaboration for Digital – Pathology). Tai yra nauja multidisciplininė mokslo ir biologinių audinių diagnostikos kryptis, pagrįsta pažangiomis mikroskopinio vaizdinimo technologijomis. Ji atveria galimybes kiekybiškai nustatyti biologinių žymenų raišką ligos pažeistuose audiniuose, išgauti žmogaus akiai nematomą informaciją, todėl yra perspektyvus įrankis individualizuotai navikų ir kitų ligų terapijai.