2015 07 20 Santariškių miestelyje lankėsi Stokholmo Karolinskos instituto biobanko direktorius Mark Divers

IMG_44701-3d682a947fabb4ed6221553487822740.jpg
Liepos 14-15 d. Santaros slėnio asociacijos ir konsorciumo „Biobank-LT“ kvietimu Santariškių miestelyje lankėsi Stokholmo Karolinskos instituto biobanko direktorius Mark Divers. Šio vizito tikslas buvo susipažinti su laboratorijų, jau turinčių ar planuojančių projektinius biobankus, atstovais, apžiūrėti mėginių saugyklas ir kitą turimą infrastruktūrą bei aptarti biobankų tinklo kūrimo Lietuvoje planus. Tai buvo jau antras Lietuvos biobankų sistemos kūrėjų susitikimas su Mark Divers - žiemą Lietuvos biobankų atstovai viešėjo Karolinskos Instituto bei Karolinskos universitetinės ligoninės biobankuose http://www.santaroszinios.lt/blog/lietuvos-biobanku-tinklo-kurejai-domejosi-svedijos-kolegu-praktika/.

Vizito Lietuvoje metu svečias susitiko su Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Laboratorinės medicinos centro, Medicinos genetikos centro, filialų: Valstybinio patologijos centro ir Vaikų ligoninės specialistais, bei Nacionalinio vėžio instituto ekspertais. Karolinskos instituto biobanko direktoriui Mark Divers buvo pristatyti Santariškių miestelyje vykdomi tarptautiniai projektai, vykdomi moksliniai tyrimai.  Svečias dalinosi ilgamete biobankų veiklos valdymo patirtimi ir negailėjo patarimų mūsų specialistams. Jo teigimu, kuriant biobankų veiklos strategiją, labai svarbu nepadaryti klaidų nuo pat pradžių. Jis siūlė ieškoti galimybių Lietuvoje centralizuoti biologinių mėginių saugyklas, įsigyti automatizuotą mėginių saugojimo įrangą bei įsidiegti vieningą biobanko inventorizacijos sistemą,- taip ne tik bus sutaupytos laboratorijų erdvės ir lėšos, bet ir užtikrinama aukščiausia mėginių ir su jais susijusių duomenų kokybė. Taip pat svečias pabrėžė, jog be investicijų į įrangą bei patalpų atnaujinimą, vienas svarbiausių sėkmės veiksnių biobankavimo veikloje – profesionaliai paruošta komanda, užtikrinanti aukščiausią mėginių paruošimo saugojimui  kokybę bei realizuojanti mėginių ir duomenų panaudojimo galimybes. 

Mark Divers pasidžiaugė, jog artimiausiu metu Lietuva planuoja reglamentuoti biobankų veiklą – tai ypač svarbu siekiant užtikrinti nuoseklų standartizuotą žmogaus biologinės medžiagos rinkimą, saugojimą ir naudojimą mokslo tiriamaisiais tikslais. Karolinskos instituto biobanko direktoriaus nuomone,  Lietuva eina teisingu keliu biobankų veiklą įtraukusi į sumanių specializacijų prioritetinių krypčių strategiją. Šios srities vystymas ne tik padės siekti inovacijų medicininių tyrimų srityje efektyvinant diagnostinius ir gydymo metodus, bet ir didins Lietuvos mokslininkų konkurencingumą bei Lietuvos tarptautinį įvaizdį.