Patologijos tarnyboms

Valstybiniame patologijos centre užsakančioms atvejo konsultaciją ar specialius tyrimus: 

 

Išorinės konsultacijos teikimas (atvejo iš kitur pagamintų preparatų konsultavimas)

 

  1. Siunčianti įstaiga (siunčiantis gydytojas) Patologijos tyrimo užsakymo (Forma Nr. 014-1-1/a) skiltyje Svarbiausi klinikiniai duomenys/pageidaujami specialūs tyrimai nurodo: Užsakomas preparatų konsultavimas.
  2. Užsakius atvejo konsultaciją, gydytojas patologas pagal aplinkybes formuluoja patologijos tyrimo diagnozę iš gautų kitur pagamintų preparatų (stiklų) arba, jei reikia tyrimui, savo nuožiūra iš gautų kitur pagamintų blokų užsako papildomus preparatus ir/ar skiria reikiamas procedūras bei formuluoja integruotą galutinę patologijos diagnozę.
  3. Konsultacijos rezultatai siunčiančiai įstaigai perduodami įprastu būdu.
  4. Visi konsultacijai gauti kitoje ASPĮ pagaminti preparatai grąžinami siunčiančiajai įstaigai. VPC pagaminti papildomi preparatai, archyvuojami VPC. Atskiru prašymu VPC pagaminti preparatai gali būti perduodami užsakovui.

 

Imunohistocheminių ir/ar molekulinių tyrimų atlikimo tvarka kitoms sveikatos priežiūros įstaigoms (be patologijos diagnostinio vertinimo)

 

  1. Siunčianti įstaiga (siunčiantis gydytojas) Patologijos tyrimo užsakymo (Forma Nr. 014-1-1/a) skiltyje Svarbiausi klinikiniai duomenys/pageidaujami specialūs tyrimai nurodo kokį/-ius konkrečiai tyrimą/-us prašoma atlikti.
  2. Užsakant atlikti tik molekulinį tyrimą (EGFR, RAS, BRAF ar kt) – jei siunčianti įstaiga siunčia vieną parafino bloką ir vieną mikropreparatą su pažymėta navikine sritimi molekulinio tyrimo atlikimui, užsakymai nukreipiami tiesiai molekulinės patologijos specialistams. Užsakovas gauna molekulinio tyrimo atsakymą be patologijos diagnostinio vertinimo.
  3. Užsakant atlikti tik IHC tyrimą – jei siunčianti įstaiga atsiunčia konkretų bloką, iš kurio reikalinga atlikti IHC tyrimą, laboratorijos darbuotojai, esant poreikiui konsultuojantis su profilį koordinuojančiu patologu, užsako ir atlieka reikiamą IHC reakciją, kurios rezultatą įvertina gydytojas patologas. Užsakovas gauna imunohistocheminio tyrimo atsakymą be patologijos diagnostinio vertinimo
  4. Gavus neatrinktus/nepažymėtus preparatus arba jei užsakyme prašoma atlikti ir IHC, ir MOL tyrimą/-us, užregistruotas atvejis priskiriamas profilį koordinuojančiam gydytojui patologui, kuris užsako tyrimus pagal to profilio medžiagos ištyrimo algoritmą ar siuntime nurodytą eiliškumą.
  5. Visi konsultacijai gauti kitoje ASPĮ pagaminti preparatai grąžinami siunčiančiajai įstaigai. VPC pagaminti papildomi preparatai, archyvuojami VPC. Atskiru prašymu VPC pagaminti preparatai gali būti perduodami užsakovui.