Projektas Mokslo ir verslo bendradarbiavimas skaitmeninės patologijos srityje (Academia and Industry Collaboration for Digital Pathology (AIDPATH))


Projekto pavadinimas Mokslo ir verslo bendradarbiavimas skaitmeninės patologijos srityje (Academia and Industry Collaboration for Digital Pathology (AIDPATH))
Projekto įgyvendinimo terminai 2013-2017 m. (48 mėn.)
Finansavimas Marie Curie Industry-Academia Partnerships and Pathways (IAPP) Call: FP7-PEOPLE-2013-IAPP
Pareiškėjas UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA
Partneriai ASTRAZENECA UK LIMITED
BARCO NV
TISSUEGNOSTICS GMBH
LEICA MICROSYSTEMS CMS GMB
UNIVERSITA DEGLI STUDI DI UDINE
UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE GR.T.POPA IASI
THE UNIVERSITY OF NOTTINGHAM
SERVICIO DE SALUD DE CASTILLA LA MANCHA
VIESOJI ISTAIGA VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINES SANTARISKIU KLINIKOS
LOUGHBOROUGH UNIVERSITY
Įgyvendinantis personalas Prof.  dr. Arvydas Laurinavičius, Patologijos technologijų laboratorijos vedėja, medicinos biologė Dr. Aida Laurinavičienė, medicinos genetikė Gedmantė Radžiuvienė, Inžinierė technikė Daiva Leščiūtė Krilavičienė
Projekto tikslai ir uždaviniai Mokslo ir technologijų programos AIDPATH projekte bus nagrinėjamos ir kuriamos pagrindinės technologijos, kuriomis paremta skaitmeninė patologija. Bus nagrinėjamos ir kuriamos technologijos optimizuojančios vaizdų srautą, apimant standartizavimą bei kalibravimą. Bus kuriami ir validuojami matematiniai modeliai bei programinė įranga skirta aptikti ir analizuoti biožymenis vėžio ir kituose audiniuose.
Uždaviniai:
1. Vaizdų pateikimo optimizavimas, kalibravimas ir standartizavimas.
2. Išplėstinė vaizdų analizė pilno pjūvio vaizduose
3. Biožymenų nustatymas ir kiekybinis vertinimas
4. Procedūrų vertinimas
Projekto veiklos VULSK pagrindinės veiklos:
WP4 Procedūrų vertinimas:
4.1. Telepatologinės platformos panaudojimas skaitmeninės patologijos plėtrai (esamų platformų analizė) 
4.2. Praktinio vertinimo apibrėžimas
4.3. Duomenų bazės rinkimas (AIDPATH duomenų bazės kūrimas)
4.4. Nanotechnologijų ir daugiaspektrinio vaizdavimo įvertinimas analizės tobulinimui.
 
WP 5 Mokymai:
Mokslo žinių seminarai/ trumpi kursai (3 renginiai)
 
WP 6 Sklaida, panaudojimas ir informavimas:
6.1. Organizuoti ir įgyvendinti efektyvią, pridėtinę vertę kuriančią, vidinę ir išorinę komunikaciją (konsorciumo viduje ir išorėje)
6.2. Imtis veiksmų įgalinančių panaudoti projekto rezultatus
6.3. Skleisti informaciją plačiajai visuomenei ir studentams apie atliktus tyrimus/darbus ir Marie Curie programą
 
WP 2 Išplėstinė vaizdų analizė pilno pjūvio vaizduose
2.3. Daugiaspektrinis vaizdavimas ir nanotechnologijos baltymo ekspresijos kiekybiniam vertinimui (naujos metodologijos, algoritmai, technologijos ir programinė įranga bei kodai WSI analizei).
Išsamesnės informacijos teirautis Projektų ir informacijos valdymo skyriaus vedėja, Danute.Uzuseniene@vpc.lt, tel. 8 (5) 247 7366