VALSTYBINIO PATOLOGIJOS CENTRO PAP testų atsakymai
pagal Bethesda kategorijas, proc.

PAP testų atsakymai (tyrimų skaičius ir procentas)
Ats metai Bethesda kategorijos
AGC AGUS AIS ASC-H ASC-US AdenoCa EPM HSIL Kiti LSIL Netinkamas Nėra IPPN SCC SIL Total
2006
0.02
0.13
0.01
0.62
3.53
0.06
0.00
1.60
0.01
1.27
0.00
92.58
0.16
0.01
 
2007
0.01
0.04
0.00
0.69
2.86
0.02
0.00
1.35
0.00
0.95
3.21
90.74
0.11
0.00
 
2008
0.02
0.04
0.00
0.58
2.61
0.02
0.02
1.29
0.01
0.87
3.76
90.70
0.07
0.00
 
2009
0.01
0.05
0.00
0.55
2.95
0.02
0.03
1.25
0.01
0.94
6.23
87.88
0.07
0.00
 
2010
0.02
0.05
0.00
0.52
3.88
0.02
0.01
1.35
0.00
1.07
6.35
86.65
0.08
0.00
 
2011
0.02
0.07
0.01
0.50
2.57
0.04
0.03
1.32
0.01
1.12
4.96
89.31
0.06
0.00
 
2012
0.01
0.07
0.01
0.72
2.54
0.02
0.01
1.35
0.00
1.29
5.23
88.71
0.05
0.00
 
2013
0.01
0.03
0.01
0.77
2.69
0.00
0.02
1.14
0.00
1.34
3.22
90.75
0.02
0.00
 
2014
0.01
0.05
0.01
0.68
3.14
0.02
0.01
1.17
0.01
1.40
2.13
91.33
0.03
0.00
 
2015
0.00
0.03
0.01
0.40
2.98
0.01
0.00
1.12
0.00
1.74
2.06
91.61
0.03
0.00
 
2016
0.00
0.03
0.00
0.73
4.14
0.01
0.01
1.11
0.01
1.91
3.26
88.74
0.05
0.00
 
2017
0.05
0.04
0.01
0.68
4.85
0.02
0.02
0.97
0.00
1.86
3.11
88.34
0.04
0.00
 
2018
0.04
0.02
0.00
0.60
4.61
0.01
0.01
0.69
0.00
1.45
3.73
88.81
0.01
0.00
 
2019
0.00
0.07
0.00
1.02
6.14
0.00
0.07
0.96
0.00
1.45
2.68
87.62
0.00
0.00
 
Total
113
296
31
4134
22312
118
100
7796
37
8908
25413
595534
343
1
665136

Ataskaita sudaryta 2019-01-21