Vizija, misija

MISIJA
 
Mūsų misija yra gerinti patologijos tyrimų kokybę Lietuvoje, siekiant efektyvios ligų prevencijos, diagnostikos ir gydymo.
 
VIZIJA
 
Mes siekiame teikti kokybiškas paslaugas pacientams ir gydytojams, atlikdami tikslią, patikimą ir savalaikę patologijos diagnostiką, optimaliai išnaudodami savo galimybes, profesinius, techninius ir finansinius resursus. Mes siekiame, kad mūsų galimybės augtų.
 
Mes siekiame išlikti lyderiais, teikdami kokybiškas patologijos paslaugas Lietuvoje, ir tikimės tarptautinio pripažinimo. Mes siekiame tikroviško mūsų institucijos ir patologijos specialybės įvaizdžio visuomenėje.
 
Mes siekiame, kad patologijos praktika ir specialybė užimtų deramą vietą Lietuvos sveikatos apsaugos sistemoje. Mes aktyviai dalyvaujame sveikatos apsaugos sistemos reformoje, kuriame palankias ir stabilias sąlygas mūsų veiklai vystyti. Mes siekiame paciento, visuomenės ir įstaigos personalo interesų harmonijos.
 
Mes siekiame kūrybiškai bendradarbiauti su Lietuvos patologais, gerindami patologijos tarnybos teikiamas paslaugas, propaguodami pažangias medicinos technologijas, vystydami informacines sistemas bei kokybės vadybą.
 
Mes siekiame, kad mūsų įstaigoje dirbtų kvalifikuoti ir patyrę specialistai, tobulėjantys kaip profesionalai ir asmenybės. Mes siekiame, kad mūsų institucija būtų vieta, kur darbuotojai galėtų pilnai realizuoti savo galimybes. Mes siekiame geros darbo atmosferos, gerų darbo sąlygų ir socialinio saugumo mūsų darbuotojams.